Akunhoitoneuvoja

 • Huolehdi siitä, että akku on kunnolla kiinnitetty.
 • Pidä akku kuivana ja puhtaana. Lika vähentää akun tehoa ja saattaa vahingoittaa sitä.
 • Poista hapettumat akun navoista ja kaapelikengistä ja voitele ne silloin tällöin rasvalla. Huono kosketus aiheuttaa jännitehäviöitä/heikentää käynnistyskykyä.
 • Tarkasta säännöllisesti elektrolyyttitaso ja täytä tarvittaessa akkunestettä noin 15 mm levyjen yläpuolelle. (Ei koske suljettuja akkuja, joita ei tarvitse täyttää.) Tarkasta silloin tällöin akun varaustila happomittarilla tai mittauskojeella. Jos 12 voltin akun hapon tiheys on alle 1,22 tai jännite pienempi kuin 12,4 V, akku on varattava. Jos tiheyden ero kennoissa on suurempi kuin happomittarin neljä asteikkomerkkiä, akku on kulunut loppuun ja se on vaihdettava.
 • Huolehdi siitä, että akun kapasiteetti on oikea.
 • Älä rasita akkua liikaa - se lyhentää kestoikää. Jos moottori ei käynnisty välittömästi, anna akun levätä muutaman sekunnin ajan, ennen kuin teet uuden yrityksen.
  • Esim. talvella käyttämättöminä seisovat veneakut on varattava ennen kuin ne varastoidaan. Purkautunut akku jäätyy jo -10 asteessa, täyteen varattu akku vasta noin -70 asteessa. Tarkasta akkujen varaus joskus talven aikana ja varaa ne tarvittaessa.
 • Akkujen pitkäaikaisen säilytyspaikan on oltava viileä ja kuiva.
 • Jos autoa tai venettä ei käytetä moneen kuukauteen, akun kaapelit on irrotettava. Muussa tapauksessa auton lepovirta, esim. kellon virta purkaa akun.
 • Akulle voidaan tehdä pikavaraus tai pitkäaikaisvaraus - viime mainittu siinä tapauksessa, että akku on huonossa kunnossa tai sitä ei ole käytetty pitkään aikaan.
 • Älä aiheuta oikosulkua akulle - esimerkiksi työkalulla, sillä se saattaa tuhota akun.
 • Ota huomioon kipinöintivaara asennuksen/purkamisen, apukäynnistyksen ja varauksen aikana. Liitä maadoituskaapeli viimeiseksi asennuksen yhteydessä, ja irrota se ensimmäiseksi purkamisen yhteydessä.
 • Hapon tiheys täysvaraustilassa, mitattuna +25 asteessa = 1,28 g/cm. 12 voltin akun lepojännitteeksi saadaan silloin 12,72 V.
 • Sähköpostitse tarvittaessa lisätietoja ja vinkkejä.